O společnosti

Společnost AGROZET ZS, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v r.1996.

Přestože původní náplní firmy měl být prodej a servis drobné zemědělské techniky, zájem společnosti se záhy zaměřil na produkty související s bezpečností silničního provozu, především na záchytné systémy pro dálnice a rychlostní komunikace.

Dnes se společnost AGROZET ZS, s.r.o. specializuje především na dovoz, montáž a servis mobilních, otevíracích a dočasných ocelových svodidel VARIO-GUARD, GATE-GUARD a DUO-RAIL vyráběných německou firmou SGGT – Safe German Guardrail Technology, která je součástí ocelářského koncernu HEINTZMANN Holding. Tato svodidla se osazují především do služebních přejezdů středního dělicího pásu na dálnicích a rychlostních komunikacích.

V oblasti tlumičů nárazů nabízíme nový typ vodicích ocelových tlumičů nárazů AIR-H od španělského výrobce HIASA, v naší nabídce však nadále zůstává oblíbený žlutý plastový tlumič nárazů LUCO/80/6 elementů (BUMP_6-80/1) a plastové ukazatele směru LUCO různých typů a velikostí, které slouží především ke zvýraznění dopravního značení v nepřehledných situacích, mají však také záchytné účinky.

Všechny námi nabízené výrobky mají platné CE certifikáty a byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR a SR pro používání na pozemních komunikacích České a Slovenské republiky v souladu s platnou legislativou.

  

Našim cílem je v období stále vzrůstající silniční a dálniční dopravy nabídnout majitelům a správcům pozemních komunikací v České republice kvalitní a cenově příznivé vybavení záchytnými a bezpečnostními systémy, které jsou již dlouhodobě úspěšně prověřeny hustým provozem na dálnicích a rychlostních komunikacích západní Evropy i mimoevropských zemí.
Nadstandardní vztahy s našimi dodavateli, dostatečné skladovací prostory a pružná organizace a logistika nám umožňují vycházet vstříc jakýmkoli požadavkům našich zákazníků.