Mobilní ocelové svodidlo DUO-RAIL

DUO-RAIL je mobilní oboustranné ocelové svodidlo založené na modulovém systému. Bylo vyvinuto, aby splnilo všechny požadavky jak pro dočasné užití při stavbě či rekonstrukci komunikací, tak pro trvalou instalaci do středových pásů dálničních a rychlostních komunikací.
Svodidlo DUO-RAIL má široké využití jak pro dočasné, tak pro trvalé osazení na pozemních komunikacích a zvyšuje tak komfort a bezpečnost silničního provozu.

Inovativní modulový systém

Variabilní ocelové svodidlo DUO-RAIL se skládá ze základních prvků o výšce 538 mm a délce 5 850 mm, které se vzájemně propojují systémem tzv. rychlých spojů.
Tato základní konstrukční úroveň K dosahuje úrovně zadržení T1, T2 a T3 a je vhodná pro dočasné užití na stavbách nebo při opravách dálničních a rychlostních komunikací.

Nainstalováním horní řady prvků o výšce 280 mm (konstrukční úroveň KA) se úroveň zadržení svodidla DUO-RAIL postupně zvyšuje na N2, H1 a H2, což umožňuje sestavit několik různých konfigurací v rámci jednoho systému. Horní elementy se kladou na základní elementy posunutě o 1,95 m a k základnímu elementu se kotví 4 šrouby.
Pro dosažení nejvyšší úrovně zadržení H2 pro trvalou instalaci se do spodní části základního elementu vkládá cementová zátěž (konstrukční úroveň KAB).

  

Funkční vlastnosti svodidla DUO-RAIL

Leták PDF – ke stažení

Manuál k montáži a údržbě – ke stažení