Reference

Duo-Rail
 

Pro ŘSD, závod Brno, jsme na jaře 2016 instalovali celkem 230 metrů lehce rozebíratelného oboustranného ocelového svodidla Duo-Rail KAB v úrovni zadržení H2 do 7 krátkých služebních přejezdů SDP na příjezdových komunikacích I/50 a I/43.