Mobilní ocelové svodidlo VARIO – GUARD

VARIO-GUARD je variabilní ocelové svodidlo, které se používá jako svodidlo trvalé do středních dělicích pásů, nebo jako svodidlo mobilní pro bezpečné řešení okamžitých problémů s přesměrováním dopravy.

Ochrana přejezdů SDP při trvalém provozu

VARIO-GUARD má vysokou úroveň zadržení, původně testovanou na úroveň H2, což představuje náraz vozidla o hmotnosti 13 tun v rychlosti 70 km/h pod úhlem 20 stupňů.
Využívá se jako trvalé svodidlo do přejezdů středních dělicích pásů na dálnicích a rychlostních komunikacích, které zaručuje maximální bezpečnost provozu a minimalizuje riziko případných čelních nárazů.
Díky své nízké hmotnosti 100 kg/m a snadné montáži a demontáži je osazování mobilních ocelových svodidel VARIO-GUARD mnohonásobně rychlejší a ekonomičtější než manipulace s betonovými svodidly.

  

Bezpečné přesměrování provozu

V případě oprav a údržby na pozemních komunikacích je často nutné přesměrovat provoz, což klade větší nároky na bezpečnost. V tomto případě je mobilní svodidlo VARIO-GUARD ideálním řešením pro bezpečné převedení dopravy do jiného jízdního pruhu.

Mobilní ochrana pracovních zón na komunikaci

VARIO-GUARD slouží jako ochranné svodidlo, které bezpečně odděluje hustý provoz vozidel od pracovní zóny staveniště na dálnici či rychlostní komunikaci.
Svodidlo má návrhovou šířku (tj. šířka svodidla do projektu) pouze 400 mm. Spodní část o šířce 700 mm, která leží na vozovce, je navržena tak, že na ni může vozidlo najet, aniž by se dotklo svodidla. VARIO-GUARD je tedy obzvlášť vhodný do míst, kde je omezený prostor.

Leták PDF – ke stažení

Manuál k montáži a údržbě – ke stažení