Nabídka produktů

Společnost AGROZET ZS, s.r.o. se specializuje na dovoz, montáž a servis mobilních, otevíracích a dočasných ocelových svodidel VARIO-GUARD, GATE-GUARD a DUO-RAIL vyráběných německou firmou SGGT – Safe German Guardrail Technology a vodicích ocelových tlumičů nárazů AIR-H od španělského výrobce HIASA.

V naší nabídce i nadále zůstává plastový tlumič nárazů LUCO/80/6 elementů (BUMP_6-80/1) a plastové ukazatele směru LUCO ve čtyřech základních typech a velikostech (90,100, 150, 200), které slouží především ke zvýraznění dopravního značení v nepřehledných situacích, mají však také záchytné účinky.

Firma AGROZET ZS, s.r.o. má pro výše uvedené výrobky v České republice výhradní zastoupení.

  

Všechny námi nabízené výrobky mají platné CE certifikáty a byly schváleny Ministerstvem dopravy ČR a SR pro používání na pozemních komunikacích České a Slovenské republiky v souladu s platnou legislativou.