VODICÍ TLUMIČE NÁRAZU

Typy AIR-H 110P, AIR-H 100 P, AIR-H 80P a AIR-H 50P
a AIR-H 110V, AIR-H 100V a AIR-H 80V

Tlumiče nárazů patří mezi silniční záchytné systémy, instalované před pevnou překážkou na pozemních komunikacích a jejich účelem je utlumit kinetickou energii vozidla při zajištění přiměřené bezpečnosti cestujících ve vozidle a jiných uživatelů pozemní komunikace.

Ocelové vodicí tlumiče nárazů skupiny AIR-H vyrábí španělská firma HIASA, která je součástí skupiny Grupo Gonvarri, ve dvou typových řadách: paralelní pod označením AIR-H(*)P a rozšířené do tvaru V pod označením AIR-H(*)V.
Každá typová řada tvoří skupinu příbuzných tlumičů, lišících se navzájem jen odstupňovanou funkční úrovní (110, 100, 80 a 50) a s tím souvisejícími rozměry. S klesající úrovní zadržení se délka tlumičů zkracuje, takže např. tlumič nárazů typu AIR-H 50P měří jen 2 104 mm a je vhodný do rozštěpů nebo před tunely na městských komunikacích s rychlostí do 50 km/h.
Široká nabídka tlumičů všech úrovní zadržení v paralelních i rozšířených variantách uspokojí poptávku každého zákazníka.

  

Jedná se o vodicí tlumiče nárazů, jejich funkcí je řízené zadržení zejména osobních vozidel při čelním nárazu, resp. jejich přesměrování v případě bočního nárazu.
Všechny uvedené tlumiče nárazů mají evropský certifikát se značkou CE, byly testovány podle evropské normy EN 1317-3 a jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR pro používání na pozemních komunikacích.

Leták PDF – ke stažení

Tlumiče AIR-H (V) – Manuál k montáži a údržbě – ke stažení

Tlumiče AIR-H (P) – Manuál k montáži a údržbě ke stažení