Mobilní otevírací svodidlo GATE – GUARD

GATE-GURD je mobilní otevírací svodidlo do středových přejezdových pásů o standardní délce od 40,8m do 48,8 m. Má celkovou výšku 900 mm a stejný příčný řez jako svodidlo VARIO-GUARD, takže je ideální tato dvě svodidla v přejezdech středových dělicích pásů na dálnicích a rychlostních komunikacích vzájemně kombinovat.
Svodidlo GATE-GUARD je založeno na modulovém systému a jeho délka tak může být přizpůsobena místním podmínkám přidáním jednoho nebo více 4-metrových elementů.
Zajišťuje operativní přesměrování provozu v úrovni zadržení H2 s integrovanou nouzovou bránou o délce 4 metry.

Nejkratší možnou variantou tohoto otevíracího svodidla je Gate-Guard 16 QC o celkové délce 16m, kde se otevírají dva středové díly každý o délce 4 m. Toto 16-timetrové svodidlo je variantou základní verze svodidla GATE-GUARD a má samostatný CE certifikát.

Přejezd středového pásu a převedení provozu do protisměru

Otevíratelné svodidlo GATE-GUARD bylo navrženo pro snadné a bezpečné zpřístupnění přejezdových pásů na čtyřproudových komunikacích při nouzových situacích.
Umisťuje se především na dálnicích a rychlostních komunikacích před velkými mosty a tunely, aby v případě havárie či opravy bylo možné operativně přesměrovat provoz.

Nouzové brány

Integrované nouzové brány jsou zvýrazněny barevným nátěrem madla, aby jejich umístění v terénu bylo lépe viditelné. Jsou široké 4–8 metrů a mohou být otevřeny pro nouzové projetí záchranné služby nebo hasičského vozu během 2 minut.

  

Testování bezpečnosti

Svodidlo GATE-GUARD bylo testováno a schváleno podle evropské normy EN 1317-2 na úroveň zadržení H2 a získalo tak evropský certifikát se značkou CE. To z něj dělá jeden z nejlepších a nejbezpečnějších otevíratelných záchytných systémů na evropském trhu.

Leták PDF – ke stažení

Manuál k montáži a údržbě – ke stažení